Få glæden til livet tilbage…

At ha’ det godt med sig selv og sine omgivelser er vigtigt for at kunne trives i hverdagen.

Alle mennesker vil på et tidspunkt i livet opleve problemer – i forhold til sig selv eller andre.

For nogle kan problemerne blive så uoverskuelige og fastlåste, at det går ud over det psykiske og fysiske velbefindende.

Kan du genkende dig selv i ovenstående – så kan vi hjælpe dig. Vi kan tilbyde en tid hurtigt!

 

Tilbage

Problemer i parforholdet/familien

I skændes ofte eller trækker jer fra hinanden.

I er uenige om, hvad der er vigtigt at bruge tid på;
børneopdragelse, familiære relationer.

I oplever kritik, bebrejdelser, mangel på respekt, der mangler nærhed og kontakt mellem jer.

I taler sjældent sammen og problemerne får lov at ligge.

I oplever jalousi, ensomhed og mangler omsorg.

Sexlivet er gået i stå.

Utroskab.

Mistrivsel i familien pga. problemer med f.eks. kommunikation/samspil mellem forældre/barn, der resulterer i reaktioner, der er svær at håndtere.

Vi kan hjælpe jer med…

 • at blive bedre til at tale sammen og lytte til hinanden.
 • at skabe nærvær og åbenhed, så skænderier og konflikter mindskes.
 • at finde brugbare løsninger på vanskelighederne mellem jer.
 • at genfinde glæden og lysten sammen.
 • at gå hver til sit på bedst mulige måde, hvis det er det i vil – også af hensyn til evt. børn i forholdet.
Tilbage

Par til par rådgivning

- er en særlig mulighed hos Taarnborg psykologerne.
Her vil psykologerne, Heidi og Peter, være til stede i parrådgivningen samtidig.

Vi anbefaler denne mulighed fordi, vi ser følgende fordele:
Med to psykologer, en mandlig og kvindelig, kommer der flere perspektiver i spil
(to par øjne ser bedre end et …) og muligheden for en bedre løsning af jeres problemer
i parforholdet er derfor større.

Ligeledes er der en fordel ved, at i som par møder en af samme køn.
Det øger muligheden for, at i hver især føler jer mere trygge, bedre forstået – og derfor bedre hjulpet.

Tilbage

Problemer i forhold til arbejde/uddannelse

Du føler dig stresset og er måske nødt til at sygemelde dig fra arbejdet/uddannelsen pga. stresssymptomer. Symptomer på stress kan være: træthed, tristhed, hovedpine, koncentrationsbesvær, søvnproblemer, rastløshed, du er fraværende i kontakten med andre eller det, du burde være koncentreret om m.m
Du trives ikke på arbejdet/uddannelsen, og det påvirker både dig selv og dine relationer negativt. Der kan være tale om mobning – både mellem leder og ansat, kolleger eller medstuderende, og det kan medføre stress.
Arbejdsmiljøet kan være belastende af andre grunde, som påvirker dig negativt.

Vi kan hjælpe dig med…

 • at finde frem til årsagerne til din mistrivsel på arbejdet/uddannelsen.
 • at finde redskaber/forholdemåder til at fremme din trivsel på arbejdet/uddannelsen.
 • at minimere eller fjerne stresssymptomer i forbindelse med arbejdet/uddannelsen.
 • at håndtere eventuel mobning og mindske den negative virkning af arbejdsmiljøet.
Tilbage

Stress

Symptomer på stress er ofte:
Søvnløshed – hukommelsesbesvær – koncentrationsbesvær – uoverkommelighedsfølelse – opgivenhed – tristhed – træthed – irritabilitet – fjendtlighed – mavesmerter – hovedpine – hjertebanken – indre uro – ubeslutsomhed

Stress opstår ofte fordi du eller andre stiller for høje krav til dig i forhold til de ressourcer, du er i besiddelse af.

Stress kan opstå i relation til familie, arbejde, uddannelse og fritid.

Vi kan hjælpe dig med…

 • at få indsigt i og forstå de forhold, der kan ligge til grund for den stress, du oplever.
 • at håndtere samt undgå/minimere stress fremover.
Tilbage

Krise/tab og sorg

Symptomer på krise tab og sorg er ofte:
Desorientering – kaotiske tanker – angst – søvnløshed – opgivenhed – nedtrykthed – meningsløshed – fjendtlighed.
Hvis krisen opstår på baggrund af et tab, er der tale om sorg – og her er savnet den dominerende følelse.
Krise betyder en afgørende vending eller pludselig forandring. Der skelnes mellem livskrise og akut krise.
Livskrise kan bl.a. være forårsaget af: skilsmisse, bristede drømme, jobskifte, pension, flytning, graviditet, få børn…
Akut krise kan bl.a. være forårsaget af: alvorlig sygdom, problemer i parforholdet, dødsfald, udsættelse for vold, ulykke, arbejdsløshed…

Vi kan hjælpe dig med…

 • at få overblik over de kaotiske tanker og hold på kaotiske følelser og bearbejdning af disse, således at du kan håndtere den omvæltning du står i.
 • at genfinde dine ressourcer, din livsglæde og oplevelse af mening, samt til at komme styrket ud af krisen.
Tilbage

Depression

Symptomer på depression er ofte:
Oplevelse af meningsløshed – nedsat lyst til ting, der normalt giver glæde – koncentrationsvanskeligheder – hukommelsesbesvær – søvnforstyrrelser – nedsat selvtillid/selvværd – øget bekymringstendens – nedsat appetit.

Ofte har mennesker, der lider af depression et negativt billede af sig selv. De kan opleve sig selv som værdiløse, inkompetente og besværlige. De mangler tro på at situationen kan forandre sig.

Vi kan hjælpe dig med…

 • at give indsigt i og forståelse for, hvad der ligger til grund for depressionen.
 • at forandre dine tanker og følelser, så du igen bliver i stand til at foretage dig de ting, der er vigtige for dig.
 • at fremme din evne til at forebygge lignende tilstand fremover.
 • at genfinde dine ressourcer og glæde i hverdagen.
Tilbage

Sygdom/helbred

Mange mennesker oplever på et tidspunkt i livet at få problemer med helbredet. Det kan resultere i fysisk eller/og psykisk sygdom, og kan dreje sig om din egen – eller pårørendes sygdom.

Sygdom kan forandre dagligdagen og medføre kriser og oplevelser af angst – sorg – desorientering – tab af kontrol – samt forandring af den måde du almindeligvis oplever dig selv eller andre på.

Vi kan hjælpe dig med…

 • at bearbejde dine følelser og tanker, så du er i stand til at acceptere de forandringer sygdommen har medført – eller kan medføre.
 • at finde dine ressourcer og muligheder i en forandret situation.
 • at afklare og klare problemer i relationen, uanset om det er dig selv, der er ramt af sygdom eller det er din pårørende.
Tilbage

Lavt selvværd

Symptomer på lavt selvværd er ofte:
Følelsen af at være forkert – ikke god nok – ikke værd at elske – mindre værd end andre – negativt syn på dig selv – sårbarhed overfor kritik og afvisning – selvbebrejdelser – problemer med at sætte grænser og tilgodese egne behov.

Lavt selvværd er ofte forbundet med de erfaringer du har haft igennem barndom og opvækst i familien, skolen og fritiden.

Vi kan hjælpe dig med…

 • at give dig indsigt i og forståelse for hvordan dit lave selvværd er opstået og evt. vedligeholdes.
 • at finde dine stærke sider og give dig en mere positiv opfattelse af dig selv.
 • at forholde dig mere hensigtsmæssigt i relation til andre og styrke dit selvværd.
Tilbage

Personlig udvikling/coaching

Personlig udvikling betegner en forandringsproces, hvor du arbejder med at øge din indsigt i dig selv. Gennem øget selvindsigt kan vi hjælpe med at udvikle dine ressourcer og talenter – og måske finde helt nye veje at gå.

Et fokus i arbejdet med personlig udvikling kan være realisering af dine drømme for dermed at øge din livskvalitet.

Personlig udvikling relaterer ofte til privatlivet, arbejdslivet eller uddannelse.

Tilbage

Angst

Symptomer på angst er ofte: Hjertebanken – sveden – rysten – vejrtrækningsproblemer – svimmelhed – uvirkelighedsfølelse – ondt i maven – muskelspændinger – rastløshed – koncentra-tionsbesvær – tendens til at fare sammen – søvnproblemer. Angst findes i forskellige former og kan være kort- eller langvarig.
Social fobi: Angst i samvær med andre mennesker.
Panikangst: Voldsomme uventede angstanfald.
Generaliseret angst: Overdreven, relativ konstant bekymring over hverdagsbegivenheder og fremtiden.
Tvangslidelser: Tvangstanker og tvangshandlinger, hvor tankerne er ufrivillige og handlingerne er forsøg på at forhindre noget usandsynligt i at opstå.

Vi kan hjælpe dig med…

 • at få indsigt i og forstå baggrunden for din angst, samt lære dig at håndtere og minimere eller fjerne angsten, f.eks. ved at ændre din måde at tænke og handle på.

Hvem er vi?

Vi er to fagligt alsidige autoriserede psykologer, med stor erfaring i at arbejde med såvel voksne som unge, par, børn og familier med forskellige problemstillinger.

Vi tilbyder også supervision i den private og den offentlige sektor.

Vi har indrettet os hyggeligt og indbydende, så alle, der kommer her, kan føle sig trygge og godt tilpas.

Vi vil møde dig i ”øjenhøjde” og give dig den bedst mulige hjælp til at løse, det som du kommer med…

Peter Søe Larsen

Fagligt:
Afgørende for mig er, at vi gennem samtalen får afklaret og løst de problemer du søger hjælp til. I centrum er ligeledes, at du føler dig mødt med faglig dygtighed, tryghed, forståelse, anerkendelse og tillid.

Alle mennesker er jo unikke, derfor anvender jeg forskellige psykologiske metoder, afhængig af, hvad der bedst hjælper dig.
Udgangspunktet for mit arbejde er også min alsidige viden og erfaring jeg gerne stiller til rådighed for dig.

Personligt:
I min fritid nyder jeg at gå lange ture, cykle på mountainbike i naturen, dyrke sport, læse bøger, spille tromme og specielt være sammen med familie og venner.

En stor passion i livet er at rejse, og en af mine drømme er at krydse USA fra øst til vest på en Harley Davidson motorcykel …

Heidi Lundsteen

Fagligt:
Mit vigtigste mål som psykolog er, at du oplever, det er gavnligt for dig at komme hos mig. Og at jeg kan hjælpe dig med det, du har brug for hjælp til.

Jeg stiller derfor høje faglige krav til mig selv. Det er vigtigt, at du oplever dig forstået og respekteret, som den du er. Og at du føler dig tryg og tillidsfuld i samtalen med mig.

At hjælpe dig, ser jeg som et samarbejde med dig og dine behov i centrum. Ud fra den person du er og det problem du kommer med, anvender jeg forskellige psykologiske tilgange og metoder – derved kommer du tættere på de ønsker eller forandringer du har for dig selv og dit liv.

Personligt:
Udover min uddannelse som psykolog er jeg også sygeplejerske. Jeg er glad for naturen, som bruges til lange gå- eller cykleture og akvarelmaling. Jeg interesserer mig for kulturelle forhold og rejser gerne udenlands med rygsæk og vandrestøvler på.

Endelig nyder jeg samvær med familie og gode venner.

Konsultation

Mandag kl. 09 – 17
Tirsdag kl. 09 – 17
Onsdag kl. 13 – 21
Torsdag kl. 09 – 17
Fredag kl. 09 – 16

Eller efter aftale!
Vi kan tilbyde tid i weekenden.

Tidsbestilling

Vi kan kontaktes på telefon 28 30 20 22 mandag til fredag mellem kl. 12.00 – 12.30.
Du er også velkommen til at ringe udenfor telefontiden. Tager vi ikke telefonen, kan du lægge en besked, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Eventuelt afbud meldes på telefon 28 30 20 22 senest kl. 12.00 dagen før aftalt konsultation. Læg evt. en besked på telefonsvareren.

Priser

Individuel terapi – 1 time: 800 kr.
Par-terapi (med to terapeuter) – 1 ½ time: 1.800 kr.
Par-terapi (med en terapeut) – 1 ½ time: 1.200 kr.
Familieterapi – 2 eller flere deltagere – 1 ½ time: 1.500 kr.

Supervision – 1 person: 1.000 kr. ekskl. moms
Supervision – 2 personer eller flere: 1.500 kr. ekskl. moms

Betaling: Kontant eller med Dankort/debetkort
(For ydelser til det offentlige og til erhvervslivet tillægges moms)

Find os her

Danmarksgade 10, 1 th., 7000 Fredericia
tlf. 28 30 20 22, info@taarnborgpsyk.dk
heidi@taarnborgpsyk.dk eller peter@taarnborgpsyk.dk

Vi bor på 1. sal med gratis
parkering ca. 100 m fra klinikken,

max. 100 meter til bussen
og ca. 800 meter til banegården.

Find os på Google+